Private Cloud

Hệ thống máy chủ ảo dùng riêng. Đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên.

Cloud Server

Sẵn sàng cao trong vận hành, linh hoạt trong mở rộng và hiệu quả về mặt chi phí.

Cloud Desktop

Máy tính cá nhân lưu trữ trên mây, truy cập mọi lúc mọi nơi thông qua mọi thiết bị.

Bảo mật và tin cậy

Nền tảng an toàn bảo mật. Đảm bảo thông suốt mọi hoạt động kinh doanh.

Tối ưu chi phí

Hệ thống tính toán tự động giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí sử dụng hàng tháng.

Hỗ trợ 24 x 7

Đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

2021 © All Rights Reserved.